Partnere

DRIVERS har en rekke partnere og støttespillere fra næringslivet og offentlig sektor som er helt avgjørende for at prosjektet skal lykkes. Våre partnere er:

Norges Automobil-Forbund: Er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon. Hver tiende nordmann er medlem, og 25 prosent av alle personbileiere er medlem.

NAF

Norges Lastebileier-Forbund: er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

nlf

Statens vegvesen: er en norsk, statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Etaten består av Vegdirektoratet og 5 regioner.

Statens vegvesen logo_farger

Kolombus: har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. De jobber i tillegg for at tog, sykkel, gange og bildeling skal henge sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil.

k_logo_rgb_g

NITO: er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: Over 86.000 medlemmer

nito-logo---uten-bakgrunn

AtB: er et mobilitetsselskap som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag. AtB planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet kollektivtilbud for hele fylket.

 

atb_gr_nn_400x400.jpg

Forus Næringspark: er landets største sammenhengende næringsområde. Det er rundt 2500 ulike virksomheter etablert på Forus med til sammen over 40 000 medarbeidere.

forus

Stavanger Kommune: har 133 139 innbyggere (per 4. kvartal 2017) og er den 4. største byen i landet.

Stavanger_komm.svg.png

Kjeldsberg: er en eiendomsutvikler som tidligere har utviklet bydeler som Solsiden i Trondheim, og som i dag satser tungt på Sluppen. Kjeldsberg ønsker å ligge i front både innenfor byutvikling og i bruk av nye teknologiske løsninger i bygg.

Kjeldsberg_logo_farger_positiv-600x138

Advertisement
%d bloggers like this: