Om løysingar og politikk i transportsektoren

(Framtidig) teknologi blir gjerne trekt fram som løysinga på dagens problem i transportsektoren, ikkje minst innanfor politikken. Dette dreier fokus vekk frå aktive politiske prioriteringar og mot ein passiv, teknologi-sentrert transportpolitikk, argumenterer Bård Torvetjønn Haugland i ein ny kronikk publisert i iTromsø.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: