Bør Noreg satse på tog eller sjølvkøyrande køyretøy?

I eit innlegg hjå Veier24 den 2. mars tok Tom Solstad til orde for at ein bør satse på sjølvkøyrande køyretøy heller enn tog, ettersom togutbygging er dyrt, forureinande og gammaldags. Denne framstillinga blir litt for enkel, peikar Bård Torvetjønn Haugland på i svarinnlegget “Vegen til framtida er asfaltert med framtidsoptimisme”.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: