“Førarlaus transportinnovasjon”

I et nytt temanummer av Røyst skriver DRIVERS-stipendiat Bård Torvetjønn Hauglands om statens (manglende) rolle som retningsgiver for transportinnovasjon i artikkelen «Førarlaus transportinnovasjon».justin-luebke-BkkVcWUgwEk-unsplash

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: