DRIVERS årlige konsortiummøte

Screenshot 2019-09-08 at 14.14.45DRIVERS-prosjektet har straks sin første bursdag, hvilken bedre måte å feire litt på forhånd med et kombinert konsortiemøte og workshop for scenarioanalyse! Med hjelp fra våre kolleger på Institutt for psykologi presenterte og diskuterte vi de foreløpige funnene med deltakere fra Norges Lastebileier-forbund, Statens vegvesen, Nord universitet og Norges Forskningsråd. 

 

Etter diskusjonene utforsket vi potensielle scenarier som følge av digitalisering og automatisering av transport. Hjulpet av store mengder Post-It lapper gikk de to gruppene våre dypt inn i samfunnsmessige og individuelle risikoer forbundet med scenariene de produserte. Tema som verdier, nøkkelfaktorer, nødvendige forutsetninger ga omfattende utforskninger av mulige transportframtider. Når vi oppsummerte scenariene på slutten av dagen, ble vi hyggelig overrasket over scenarienes grundighet, men ble også møtt med erkjennelsen av at det kan ha vært litt for få teknologioptimister til stede i rommet – så gjerne ta kontakt om dere finnes der ute!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: