Truckspotting 2: Scania-utflukt

Før sommerferien slo inn for fullt dro halve DRIVERS-teamet til Sverige for å besøke Scania sin fabrikk i Södertälje. Som attpåklatter i et møte med Scania arrangert av Norges lastebileier-forbund (NLF) og forsikringsselskapet If fikk vi blant annet høre om en tydelig økning i omfattende ulykker, dvs. skader med forsikringsutbetaling på over 1 million kroner. Dette ble sett i sammenheng med en økende bruk av avanserte system for førerassistanse, såkalte ADAS, men også med en generell økning i mengden teknologisk utstyr på lastebilen.

Som et selskap som først og fremst kobles på når noe har gått galt bidro If med et interessant og annerledes perspektiv enn det vi ofte får presentert. Der andre har en visjon om hvor bra ting kan bli ved hjelp av førerstøtte og automatisering ser If også problemene, eller i alle fall de problematiske tendensene assosiert med disse nye teknologiene. Dette ble tatt opp med Scania, og førte blant annet til en spennende diskusjon om flåtestyringsverktøy. Disse verktøyene, som tilbys av alle de store lastebilprodusentene, er verktøy som ‘scorer’ sjåføren på hvor miljøvennlig (og dermed også økonomisk) hen kjører. En spesielt interessant observasjon i denne sammenheng er at faktorene miljøvennlig kjøring måles på står i et motsetningsforhold til sikkerhet – for eksempel er høy score assosiert med jevnt høy fart og få nedbremsinger.

Etter møtet ble vi tilbudt en omvisning langs Scanias samlebånd, før besøket ble avsluttet med at DRIVERS sine utsendinger selv fikk sette seg bak rattet på tungbil. Vi startet forsiktig med en lastebil på 18 tonn, men etter hvert som vi ble varme i trucker-capsen inntok vi rattet på både tankbil, buss og en lastebil på 60 tonn. Etter disse prøvekjøringene satt vi overrasket igjen – hvordan kan det å manøvrere seksti tonn med bil føles så lite krevende? Det var åpenbart for oss at både automatisering og en generell økning i komfort har gjort lastebilkjøring langt mindre krevende og fysisk enn det har vært tidligere. Kanskje har vi også funnet oss en alternativ karrierevei? Vi lar bildene tale for seg …

mrtrailerbthtrailer

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: