Policy brief: Kunnskap for transportomstilling

For en stund siden arrangerte DRIVERS sammen med NTNU Energy Transition initiative en workshop hvor vi søkte å belyse sentrale utfordringer i skjæringspunktet mellom ny transportteknologi og samfunnsomstilling frem mot 2050. Workshoppen var godt besøkt. Nærmere 50 gjester fra akademia, næringsliv og forvaltning fikk høre om spennende forskning og problemstillinger fra NTNU, SINTEF og Nord Universitet i tillegg til en rekke internasjonale forskere.

På bakgrunn av inntrykkene fra workshoppen har DRIVERS sammen med Lina Hopaneng Ingeborgrud og Ivana Suboticki laget en policy brief med workshopbaserte råd for arbeid med politikkutvikling. Trykk på download-knappen under for å laste ned!


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: