DRIVERS får midler fra Norges Forskningsråd

Digitalisering og automatisering er to av de viktigste samfunnstrendene i vår tid. Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), med Tomas Moe Skjølsvold, Marianne Ryghaug og Roger Andre Søraa akkurat fått tildelt midler fra Norges forskningsråd for å studere hvordan digitalisering og automatisering i transportsektoren påvirker sjåfører og samfunnet. driversProsjektet «DRIVERS» skal studere dette innenfor privatbilisme, offentlig transport og tungtransport. Prosjektet er et samarbeid med institutt for psykologi ved NTNU, en rekke aktører i næringslivet og offentlig sektor og viktige internasjonale forskningsmiljø. Følg med fremover for mye spennende forskning!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: